Гласуваха ЗА новия размер на такса „смет“ в Пловдив

Ето кои данъци и такси търпят промяна през 2020 година

С 26 гласа „За“ срещу 16 „Против“ пловдивските общински съветници приеха изменението на няколко вида данъци и такси за 2020 година. Промяна търпят туристическият данък, такса „смет“, данък придобиване (движението е нагоре), както и този върху превозните средства.

TБО за жилищни и вилни имоти в регулационните граници на Пловдив се увеличава от 1,5 на 1,8 промила. За останалите услуги размерът на данъка не се променя.

От 2,5 на 3% ще се повиши данъкът за придобиване на имущество (от дарение или придобито по възмезден начин).

Повишава се и туристическият данък за 2020 година – за категория 1 звезда изменението е от 0,20 на 0,40 лева за нощ; за категория 2 звезди – от 0,40 на 0,60 лева за нощ; за категория 3 звезди – от 0,60 на 0,80 лева на нощ; за категория 4 звезди – от 0,75 на 1 лева за нощ и за категория 5 звезди – от 1 на 1,20 лева на нощ.

Промяна има също така по отношение данъка върху превозните средства, но тя касае единствено коефициента за автомобили с категория евро 5, 6 и EEV. За тях стойността се намаля както следва: за Евро 5 коефициент от о,80 става 0,75, а за евро 6 и EEV пада от 0,60 на 0,55. Останалите категории остават без изменение.  

Подобни статии

Top