Гласуват продажбата на общинския дял в „Градски транспорт“, социални услуги ще се управляват от частна фирма

Акциите на общината в приватизираната транспортна фирма са поискани от дружество с управител Георги Самуилов

Община Пловдив ще продаде акциите си във фирма „Градски транспорт“ АД, която бе обявена в несъстоятелност с решение на Окръжния съд от 2019 г. Това ще стане, след като на сесията на Общинския съвет днес бъде гласувано предложението на зам.-кмета Величко Родопски за продажбата на акциите. Техният дял е 2,84% от капитала на дружеството а самите акции са 66 608 броя. Разпродажбата  на имуществото на приватизирания преди години общински превозвач е постановена от съда, за да се удовлетворят исканията на кредиторите.

Делът на общината ще бъде продаден на „Петрол енерджи“ ЕООД, чийто управител е Георги Самуилов. Той е внесъл искане за продажбата. Дружеството вече е придобило 135 235 акции – 5,77 % от фалиралата транспортна фирма, по 1,04 лева за една акция. Общинският дял ще бъде оценен от независим лицензиран оценител, след което ще бъде извършена сделката.

Акциите са собственост на фирма „Транс сити“ АД, чийто мажоритарен собственик е Ангел Батаклиев.

Припомняме, че фирма „Градски транспорт“ беше приватизирана през май 2007 г., но бяха продадени само 67% от капитала на общинската фирма. Останалият дял от 33% бе собственостна общината, докато мажоритарният собственик Ангел Батаклиев не увеличи капитала на дружеството. Така делът на общината остана 2,84%.

Управлението на КСУ „Св. Георги“ ще бъде прехвърлено на частната фирма „Соник старт“ ООД

На сесията днес ще бъде гласувано също закриването на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити Комплекс за социални услуги „Св. Георги“, считано от 1 февруари. КСУ „Св. Георги“ включва два дневни центъра за лица с увреждания, четири центъра от семеен тип за пълнолетни с деменция и психични разстройства, център за социална рехабилитация и интеграция, преходно жилище за възрастни с умствена изостаналост и защитено жилище за психично болни. Досега услугата се управляваше от общината, но след проведен конкурс управлението ще бъде възложено на частната фирма „Соник старт“ ООД, с която ще бъде сключен договор да поеме управлението от 1 февруари.

Припомняме, че вчера работещите в КСУ „Св. Георги“ служители, членове на КТ „Подкрепа“ излязоха с протестна декларация и подписка до общината, тъй като управителят на частната фирма Иван Иванов им казал, че със закриването на КСУ „Св. Георги“ те остават без работа и е поставил срок да подадат молби за постъпване във фирмата. От регионалната структура на КТ „Подкрепа“ посочиха, че са подписали колективен трудов договор за своите членове с общината и посочиха, че ако не се зачете или се анулира подписаният Колективен трудов договор, това ще означава нарушаване на законодателната уредба и дискриминация на синдикален принцип.

Справка в Търговския регистър показва, че фирмата „Соник старт“ ООД, чийто управител е Иван Иванов, е собственост на двама съдружници – Пламен Георгиев и Иван Кънев, като Кънев има мажоритарно участие. Той е баща на бившата шефка на ДАЗД Офелия Кънева. Дружеството съществува от 2008 година и включва шест центъра за обществена подкрепа, два от които на територията на Пловдивска област – в Първомай и Карлово.

На сесията днес ще присъстват представители на синдиката и социалните работници. Очаква се ресорният зам.-кмет Георги Титюков да им отговори по време на заседанието.

Общо девет точки ще бъдат разгледани на сесията. Една от тях бе внесена в извънреден порядък и засяга удължаване на услугите за патронажна грижа по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с 6 месеца. Общата стойност на проекта е за близо 1 438 928 лв. и по него не се изисква финансиране. Изпълнението на патронажната грижа ще се извършва от Дом за стари фора „Св. Василий Велики“.

Подобни статии

Top