Гласуват средства за единствената паралелка първолаци в Тополово на извънредна сесия днес

Каназирева върна решение за промяна на предназначението на зелени площи в Асеновград, нямало обществено обсъждане

Извънредна сесия ще се проведе днес от 17:00 ч. в Асеновград. Две са точките, които ще бъдат обсъдени в дневния ред.

Едната е свързана с писмо на областния управител Дани Каназирева, която връща решение на асеновградските общински съветници, с което се изменя ПУП-ПРЗ за поземлен имот  в Асеновград, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти за озеленяване и жилищно застрояване и се образува нова улица. С решението се променя предназначението на части от поземлени имоти, предвидени в ПУП на Асеновград за озеленени площи, които не са реализирани. Според областния управител обаче промяната на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени за озеленяване, може да се случи само обществено обсъждане, а към преписката, приложена към решението, няма протокол за провеждането на такова обсъждане, а това е нарушение на закона.

Освен това има и разминаване между текстовата част на решението и графичната част на проекта за изменение на ПУП. Заради това Каназирева връща решението за ново обсъждане и отмяна.

Втората точка в дневния ред е за утвърждаване на маломерни и слети паралелки за новата учебна година. Според докладната записка ще бъде образувана маломерна паралелка за първокласници в ОУ „Отец Паисий“ в Тополово.  Общината се ангажира да бъдат осигурени средства за финансиране на паралелката.

Сформирането й е поискано от директорката на училището Атанаска Илкова, по данни на която в нея ще учат 15 деца. Мотивите на директорката са, че ОУ „Отец Паисий“ е средищно и в него учат деца от селата Леново, Долнослав и Новаково. Това е единствената паралелка в първи клас за училището и тя е утвърдена от РУО-Пловдив.

Подобни статии

Top