Главният архитект на Пловдив покани екипа на „Визия за София“

Столичани споделят опита си как един град може да стане по-добро място за живеене

Главният архитект на Пловдив кани екипа на „Визия за София“ да сподели опит как един град може да стане по-добро място за живеене. Арх. Любомир Георгиев и негови колеги от „Софпроект“ ще представят няколко от задачите, по които работят през последната година, свързани с изработката на „Визия за София“. Презентацията ще се проведе в галерия „Капана“.

Целта на събитието е да споделят опита с пловдивската колегия и заинтересованите граждани с надеждата това да допринесе за обмяната на знание и бъдещото осъществяване на подобен тип анализи и в Пловдив.

Арх. Любомир Георгиев е директор на общинското предприятие „Софпроект“ и ръководител на Координационния екип по изготвяне на методика за изработване на Визия за София. За създаването на „Визия за София“ и общинското предприятие „Софпроект-ОГП“ осъществяват общо над 50 изследвания, събират и анализират бази от данни и търсят отговори на проблемни теми в града по основни въпроси за условията и начина на живот в него. Значителна част от данните са превърнати в карти, графики и изчерпателна библиотека от доклади и разработки, които следва да бъдат поддържани и надграждани, за да се следи прогреса. След множество анализи и обсъждания със заинтересовани страни екипът на Визията съставя конкретните цели, мерки и индикатори, които имат амбицията да превърнат София в по-добър град за живеене.

Подобни статии

Top