Главният архитект на Пловдив: Работим за гражданите

Арх. Димитър Ахрянов обобщи една година работа

Работата ни все повече е обърната към гражданите и сериозно разглеждаме техните предложения. Това заяви главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов по време на отчета си за една година работа в рамките на първата година от новия управленски мандат.

Така например специално обществено допитване беше проведено за реконструкцията на улица „Карловска“, където се планира запазване на паважната настилка и съществуващите гранитни бордюри в комбинация с вибропресовани елементи. Според предишния проект улицата трябваше да е асфалтирана.

Архитект Ахрянов не пропусна да отбележи и общественото представяне на идеята за новата визия на ул. „Иван Вазов“ със споделено движение и намаляване габаритите на автомобилния път, както и съвместната работа на Община Пловдив с Министерство на културата за опазване и обновяване на зоната на тютюневия град.

Главният архитект на Пловдив подчерта значението на стартиралата платформа за интерактивна карта и публични регистри паметниците на културата в града, които са над 700 на брой от тях над 100 са общински. Той наблегна и на създаването на Географската информационна с – ГИС система, важна за градоустройството, защото съчетава географски райони и обекти с графични и цифрови данни.

През настоящата 2020 г. Община Пловдив създаде ново специализирано деловодство на дирекция „Устройство на територията“, On-line провеждане на ЕСУТ и работа по оn-line услуги като цяло, дейност, която ще се продължава да се развива и реализира и през 2021 година.

Подобни статии

Top