Главният секретар на МВР Петър Тодоров: Работата в МВР е кауза - DC news

Главният секретар на МВР Петър Тодоров: Работата в МВР е кауза

Главен комисар Тодоров бе представен официално от министъра на вътрешните работи Бойко Рашков

„Работата в МВР е кауза, а заемането на висшата професионална длъжност е чест и отговорност. Разчитам на своя опит в полицейската работа, на колегите си – доказани професионалисти, и на диалога с медиите, за да получават българските граждани обективна и точна информация за нашите действия“. – Това заяви главен комисар Петър Тодоров при представянето му днес в МВР, подчертавайки, че ще отстоява оперативната самостоятелност в рамките на закона.

Той бе представен като главен секретар в присъствието на ръководството на министерството от министъра на вътрешните работи Бойко Рашков.

„Висшата професионална длъжност в министерството е изключително важна и трябва да бъде заета от достоен човек с достатъчно дълъг професионален опит предвид ръководството и координацията на всички служби в МВР“, заяви министър Рашков.

„Главен комисар Петър Тодоров до момента ръководеше областната дирекция на МВР във втория по големина град в страната Пловдив. Той е служител с над 30-годишен стаж, притежава необходимия образователен ценз. Има множество награди за професионално изпълнение на служебните си задължения – обявяване на благодарност, писмена похвала, „Почетен знак на МВР“ III и II степен, „Почетен медал на МВР“. Очакванията към него са големи. Убеден съм, че той ще изпълни с чест своята задача, стриктно спазвайки закона„, подчерта министър Рашков.

Новият главен секретар посочи накратко най-неотложните, приоритетни задачи пред професионалното ръководство на МВР към момента:

  • Овладяване на горските пожари в страната и осигуряване на пожарната безопасност и надеждната защита на живота, здравето и имуществото на хората, използвайки целия наличен ресурс. Във връзка с това в края на миналата седмица започна специализирана операция, в която са включени сили на полицията, направени са контакти с местната власт, земеделски производители, ловно-рибарските дружества;
  • Ефективни мерки за ограничаване и противодействие на миграционния натиск. В тази посока е засилен граничният контрол с оглед предотвратяване на незаконно пресичане на границите на страната, предприети са и активни действия във вътрешността на страната за ограничаване на последствията от незаконната миграция;
  • Борбата с конвенционалната престъпност винаги е стояла и ще стои на дневен ред. Действията за повишаване на сигурността на гражданите във всяко едно населено място в страната и опазване на тяхното имуществото изискват систематични мерки по превенция и бързина в работата по „горещи“ следи с цел предотвратяване и разкриване на този вид престъпления;
  • Пътна безопасност – задачата е превенция и засилване на контрола, особено в активния летен сезон, когато трафикът по главните пътища и магистрали е изключително интензивен. Системно в тази посока биват провеждани специализирани полицейски операции, такава стартира и в днешния ден – за контрол на скоростта, която се реализира на територията на ЕС. Засилено е присъствието на полицейски екипи по главните пътища, включени са и всички налични технически средства;

Не на последно място като задача, която се очертава пред полицейските служители, е борбата с очакваната поредна вълна на COVID-19. Действията ще бъдат осъществявани съгласно указанията, дадени от Министерството на здравеопазването, и при тясна координация и взаимодействие с РЗИ и местните органи на власт.

Подобни статии

Top