Глобяват родители, които не пращат децата си на училище

В „Източен“ връчват актове на родители, които не водят децата си в училище

В пловдивския район „Източен“ започна процедура по административно-наказателни мерки спрямо недобросъвестни родители, които не водят децата си в училище, това съобщи районният кмет Николай Чунчуков.

„Докладвани са ми много случаи  на отсъстващи и неучащи деца и не мога да дам повече толеранс в това отношение. Образованието трябва да е ценност и правителството неслучайно  от миналата година прие Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст. Администрацията на района от години прилага специална процедура по прилагане на административно-наказателни мерки спрямо безотговорните родители и затова мерките в механизма не са ни непознати. Екипът по обхват в кметството е най-големия в града- 66 души, които продължават да издирват деца и ученици, необхванати в образователната система“, заяви още кметът на район „Източен“.

Чунчуков подчерта, че с образователни проекти и работа по национални програми са създадени отлични условия за образованието на децата в училищата и детските градини, включително и закуски и плодове. Недопустимо е някои ученици да продължават да отсъстват и родителите им да не ги контролират, категоричен е районният кмет.

Актове за установяване на административно нарушение ще се прилагат и спрямо родители, които  са адресно регистрирани в район „Източен“, но децата им са записани в други учебни заведения в града.

Глобите, които след това носят наказателните постановления, не са малки, така че когато мерките за подкрепа не дават резултат при определени хора, се налага да се прилага законовата санкция, заяви той.

„Пожелавам на всички ученици успешна дейност през втория срок и да се виждаме само по повод хубави събития, които организираме съвместно с учебните заведения“, допълни кметът на район „Източен“ Николай Чунчуков.

Подобни статии

Top