Годишна среща на енергийните регулатори от Балканите в Пловдив

Българският регулатор КЕВР е председател и домакин на Форума през първата година на дейността му

Годишната среща на Съвета на регулаторите на Балканския Консултативен Форум /БКФ/ се открива днес в Пловдив. Организацията, обединяваща национални регулаторни органи на държавите от Балканския регион, беше учредена по инициатива на КЕВР през 2018 г. и в нея членуват регулаторите на България, Гърция, Сърбия, Северна Македония и Черна гора. Българският енергиен и воден регулатор е домакин на Годишната среща в качеството си на председателстващ на Консултативния форум през първата година от дейността му. Ръководен орган на организацията е Съветът на регулаторите, в който участват висши представители на националните регулаторни органи-учредители. Съгласно учредителното Споразумение БКФ е отворен за членство и на други национални регулаторни органи от региона.

Дневният ред на Годишната среща на БКФ предвижда обсъждане на обща позиция на националните регулатори за ускорено развитие на либерализацията на регионалния пазар на природен газ, разглеждане на Финален доклад по мониторинг на електроенергийните пазари на едро, изготвен от експерти на създадената работна група към Съвета на регулаторите. Ще бъдат обсъдени и три нови кандидатури за членство в Балканския Консултативен Форум – на Държавната регулаторна комисия за електроенергия на Босна и Херцеговина, на Управлението за регулиране на енергетиката на Албания и на Регулаторната комисия за енергетика на Република Сръбска.

В Годишната среща на Съвета на регулаторите под председателството на КЕВР ще участват делегации на Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция, на Комисията за енергийно регулиране на Република Северна Македония, на Агенцията за енергетика на Република Сърбия и на Агенцията за енергийно регулиране на Черна гора.  В състава на делегацията на КЕВР са председателят доц. Иван Иванов и членовете на  регулатора Евгения Харитонова, Александър Йорданов, Пенка Трендафилова, Ремзи Осман и Владко Владимиров, както и експерти в дирекции „Електроенергетика и Топлоенергетика“ и „Природен газ“.

Подобни статии

Top