Готова е програмата за управление на кмета на Асеновград

Прозрачното управление е основен приоритет на д-р Христо Грудев

Прозрачност при управление и разпределяне на общински активи и активно ползване на европейските фондове са сред основните принципи в Програмата за управление на община Асеновград за мандат 2019 г. – 2023 г. Поради създалата се епидемична обстановка доста обществени поръчки бяха стопирани на национално ниво. Към днешна дата процедурите отново текат. Важни приоритети за кмета на Асеновград доктор Христо Грудев са подобряване привлекателността и качеството на живот в общината, съхраняване на духовността и изравняване на стандартите в благоустройството в централната градска част, кварталите и съставните селища.

Първото, което направи кметът на града, когато встъпи в длъжност, бе да състави екипи от професионалисти, които да се справят постепенно напред във времето с тежкото финансово състояние на общината. Вече е изпълнено и обещанието да бъде създадена електронна платформа, на която граждани свободно могат да задават въпроси, да отправят предложения или да сигнализират за нередности. Тя работи активно и хората получават възможност за директна комуникация с администрацията, както и бързи отговори на питанията си ТУК.

Сред заложените в програмата и вече реализирани дейности е изготвянето на Генерален план за организация на движението в Асеновград. Ще бъде съблюдавано стриктното и своевременно сметосъбиране и справяне с нерегламентираните замърсявания. Междувременно се извършват и спешни ремонти на училища, за да може учениците да започнат учебната година в подходяща среда. В Програмата за управление на доктор Грудев и екипа му е и намаляването на отчисленията към държавата, като това следва да се постигне чрез изграждане на сепарираща и компостираща инсталация.

1 2

Подобни статии

Top