Готова е програмата за управление на кмета на Асеновград

Един от най-големите проблеми, заложен в документа и приоритет на местната власт, който вече е почти преодолян, е заработването на Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ). Отстраняването на нередностите все още продължава. Освен това, е планирано и създаването на модерна и красива визия на Градския парк, за да се превърне в привлекателно място за отдих, спорт и културни прояви. Вече се работи по идеята и за обособяване на специални места за разходка на домашни любимци.

Планира се и създаване на междуобщински приют за кучета.

В Програмата за управление се предвижда разработване на Общ устройствен план на Асеновград и всички населени места в общината заедно със землищата им. С приоритет е реконструкцията на площадното пространство в централна градска част. Реалната работа по проекта предстои да стартира в най-кратък срок.

Важен обект е и укрепване на свлачището по пътя за Асеновата крепост и довършване с необходимото качество на междублоковите пространства в квартал „Запад“, както и изграждането на последната пета зона там. Планира се да бъде осигурена достъпна архитектурна среда за майки с детски колички и хора с увреждания. Предвижда се консервация и реставрация на Караалановото училище и училище „Свети Архангел Михаил“. Няма да бъдат пропуснати и асеновградските автори и таланти.

В Програмата за управление е заложена мярка за прекратяване на практиката родителите на деца, посещаващи детски ясли и градини, да бъдат задължавани под каквато и да е форма да обезпечават нуждите на подрастващите с хигиенни консумативи и други.

Вече е в ход изграждането на физкултурни салони в ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „Петко Каравелов“ в Асеновград, в ОУ „Панайот Волов“ – квартал „Долни Воден“ и ОУ „Отец Паисий“ в село Тополово, където ще бъде построена цяла спортна зала.

Не на последно място се предвижда реновиране на стадион „Шипка“ и на спортния комплекс „40-те извора“. Изграждането на нова модерна спортна база също влиза в плановете на управленската програма за мандат 2019 г. – 2023 г. Специалният ресор, който да се заминава с проблемите на жителите по населените места в общината вече е факт и работи ефективно. В Програмата за управление се предвижда разработване и стартиране на нови проекти за европейско и държавно финансиране, от което Асеновград може само да спечели.

1 2

Подобни статии

Top