Грабвайте въдиците! Разрешават риболова на Гребната

Свободен риболов

от северната страна на Гребния канал в Пловдив ще се проведе от 7 до 16 часа днес.

Участниците трябва да спазват стриктно определените правила, а именно – да имат актуален билет за риболов, да прилагат единствено разрешените от закона способи за улов, като е разрешено използването на до 2 въдици на човек; маломерните рибки да се връщат обратно във водата; общият улов на участник не трябва да е повече от 5 килограма.

В съоръжението се осъществява постоянен експертен контрол по отношение на растителността и видовете риба. Именно с цел установяването на моментното биосъстояние се препоръчва и провеждането на контролния улов.

По време на мероприятието ще бъдат предприети необходимите мерки за предотвратяване на достъпа на автомобили на участници в риболова на територията на Гребния канал.

При провеждане на мероприятието трябва да се спазват разпоредбите на Наредба за осигуряване на обществения ред.

Подобни статии

Top