Градини и ясли отварят врати, на училище тръгват децата до 4 клас

Детските заведения и училища в Община Пловдив стартират учебния процес

В първият работен ден на Новата година, съгласно Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, се възобновяват  посещенията в детски градини и ясли и присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас.  Учениците от пети до дванадесети клас продължават да се обучават дистанционно до следващо разпореждане на компетентните органи.  Това съобщиха от отдел „Образование“ на Община Пловдив.

Детските заведения и училища в Община Пловдив имат готовност да стартират учебния процес при спазване на всички противоепидемични мерки, а занятията ще се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Детските градини и ясли бяха дезинфекцирани

В рамките на месец в Община Пловдив бяха дезинфекцирани активните повърхности в сградите на всички 52 общински детски градини (входни врати и фоайета, парапети на стълби и места за сядане, общи части и канцеларии) чрез нова немска нанотехнология, която осигурява трайна антимикробна защита за повече от една година срещу всякакви вируси и бактерии, в това число и срещу COVID-19. Дезинфекцията с тази технология е безопасна и е съобразена с изискванията на Министерството на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите.

Всички екипи на училищата, детските градини и ясли са инструктирани да спазват протоколите, в случаите при заболяване на дете или човек от екипа. Сградите са дезинфекцирани и подготвени за първия учебен ден. Детска града „Бреза“, която през декември беше затворена заради авария на водопровода, отваря врати в нормален режим.

Подобни статии

Top