Градската библиотека в Асеновград вече разполага с дигитален център

Ще могат да се дигитализират документи и артефакти.

Заместник-кметът по хуманитарните дейности в Асеновград инженер Петър Петров участва в откриването на първия дигитален център в града.

„Уважаеми съграждани, изключително радостен съм от факта, че в Асеновград вече има дигитален център. Той ще бъде в помощ, както на общината, така и на музеите, читалищата, а и на жителите на града. Целта е чрез това устройство да се сканират важни за историята ни документи, които ще съхранят наследството на Асеновград. Радостен съм и от факта, че се разкриват нови работни места. Искам да благодаря за инициативността на Градската библиотека „Паисий Хилендарски“, в лицето на нейния директор Милена Марковска, както и на ръководството на „КЦМ“ за дарените финансови средства в размер на 18 000 лева, без които реализацията на идеята щеше да бъде доста по-трудна. Накрая искам да пожелая от свое име и от името на кмета на Асеновград доктор Христо Грудев светли празнични дни и семеен уют!“, каза заместник-кметът Петров.

Милена Марковска обясни пред присъстващите, че скенерът, с който се е сдобила библиотеката, е съвременен и многофункционален. Освен това, към 18-те хиляди лева, осигурени от дарителя, са инвестирани средства от библиотечния бюджет в закупуването на софтуер, моторизирана везна и компютър с монитор. С отделените средства ще се осъществи и обучението за служителите, които ще оперират със скенера.

То ще бъде проведено през януари 2021 г. Дигиталният център ще осигури необходимата технологична база за дигитализиране с цел опазване на културното книжовно документално историческо наследство. Началото ще бъде поставено със сканирането на местния периодичен печат – вестници, които са излизали в Асеновград в миналото.

Дигитализирането ще започне от печатните издания, съхраняващи се в Градска библиотека, а след това – и в музея. Идеята е да се създаде архив на местния периодичен печат. Сканирани могат да бъдат и артефакти. Дигиталният център ще се ползва и от архива на община Асеновград.

Във времето, дигитализация ще се осъществява и за фирми, които искат да съхранят на електронен носител архивните си документи. За външни фирми и граждани вероятно услугата ще се заплаща или ще се ползва по определен ред, но дали и на каква стойност – ще бъде уточнено и уредено впоследствие.

Подобни статии

Top