Графични дизайнери от ТУ-Пловдив с изложба на Малката главна

Това е 20-та поред изложба на студентите от Технически университет, филиал Пловдив

От днес 31 март 2022 г., на ул. Райко Даскалов 51 (Малката главна, пред бившата сграда на БНБ) до края на месец април, гражданите и гостите на града могат да видят изложба на студенти от II, III и IV курс на специалност „Дизайн и печатни комуникации“.

Изложбата представя проекти и творби по творчески дисциплини, които се изучават в специалността. Ръководител на студентите, техен ментор и куратор на изложбата е доц. Силвина Илиева – художник, доктор в областта на изобразителните изкуства и ръководител на катедра. Доц. Илиева обучава младите хора по учебните дисциплини – „Графичен дизайн“, „Цветознание“, „Предпечатна подготовка“, „Шрифт и типография“, „Графични приложения“, „Книга и книжно тяло“ и „Цифрова фотография“. В тази област са и представените творби на бъдещите инженери в традиционната за специалността изложба.

Специалността „Дизайн и печатни комуникации“ е перспективна инженерна специалност, в която се изучава графичен дизайн, фотография, предпечатна подготовка, графичен софтуер, техники и технологии, материали и производствени процеси в печатната индустрия, маркетинг и мениджмънт на съвременния издателски бизнес. Инженерите от специалността имат възможности за реализация като ръководни кадри в различните сфери на графичната индустрия: дизайн и предпечат; реклама и визуална комуникация; материали и технологии и системи за печат; техническа и производствена дейност; управление и мениджмънт на производството.

Студентите  получават и необходимите практически умения чрез стажове и практики във водещи фирми от региона, с които Технически университет – София, филиал Пловдив си сътрудничи. Обучението на студентите е синхронизирано с европейските стандарти и те имат възможност да участват в различни национални и международни програми, включително Еразъм+.

Подобни статии

Top