Графики „През щорите“ в къща „Мексиканско изкуство“

Пламена Димитрова – Рачева със своя изложба в Стария град

Пламена Димитрова – Рачева ще открие самостоятелната си изложба с графични творби в постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ в Стария град (ул.“Артин Гидиков“ №11) тази вечер от 18:00 часа. Тя е озаглавила експозицията си „През щорите“ и ни дава ключ към нея:

„Ако трябва да обясня, защо направих тази изложба, ще започна с метафора – ПРЕЗ ЩОРИТЕ очите виждат тишината на невидимото. Там в него плуват образи, представи, породени от спомени, усещания, сенки, от мечтани видения извън реалността.

ПРЕЗ ЩОРИТЕ е изложба от дигитално генерирани графики, в които е използвана фотография и е търсен и ЗD ефект. Визуалната провокация е в движението в преплетените  образи, често дематериализирани в трансформацията си, с наслагани транспаретно следи от графити, природни обекти, архитектурни фрагменти, детайли, свидетелстващи за обитаемост на градската среда.

ПРЕЗ ЩОРИТЕ  – това са „протестираните“ пространства на подсъзнанието, в които хората разкриват своите съкровени тайни, емоции, страхове, копнежи, фобии. Това са отпечатъци върху бялата повърхност на графичния лист, асоцирана с плътността на щорите. Това са духовните ни пространства – визуализирани, въображаеми, емоционални, които можем да напуснем или да останем в тях.

Дигитално отпечатаните графики върху една плоскост или върху нагъната като хармоника хартия кореспондират с естетиката на електронните медийни и екранни изображения. Сюжетите им носят миксирането на визии – статични и динамични – терени, листа на дървета, панорами от въздуха, силуети и сенки на хора, които идват от различни времена. Това извличане на видимата реалност ПРЕЗ ЩОРИТЕ е част от осветяването на личния ми живот.“

1 2

Подобни статии

Top