Гражданите избират вариант за зоната до Юбилейния блок

Имат два варианта, избират един чрез допитване

Гражданите сами ще изберат един от двата им предложени варианта по казуса със строежа в пространството до т.н. Юбилеен блок в квартал „Кючук Париж“. Това става ясно от позиция на протестиращите, описали най-подробно и срещата с инвеститора при кмета Здравко Димитров:

„На 9.12.2019г. в сградата на кметството на град Пловдив се проведе тристранна среща между кмета на град Пловдив и представители от общината от една страна, Инвеститорът в строителството на жилищна сграда в имот 56784.530.1882 и собственик на същия г-н Илиян Филипов като втора страна и представители от „Инциативен комитет срещу застрояването на УПИ VIII-1882 (ПИ 56784.530.1882), квартал 37 по плана на кв. „Въстанически“-юг, район „Южен“, гр. Пловдив за оставането му като зелена площ, която да обслужва прилежащите територии“ от трета страна.

На срещата се проведоха разговори и се обсъдиха възможности за отстъпки от всички страни.

Инвеститорът в лицето на г-н Илиян Филипов предложи сключване на предварителен договор с Община Пловдив, като възложител и с Инциативния комитет, като бенефициент за цялостно озеленяване и благоустрояване на цялата площ (около 9000кв.м) в карето между жилищните блокове в рамките на имот 56784.530.2389. В озеленяването и благоустрояването инвеститорът се ангажира да включи детска площадка от 500кв.м, алеи с паваж, пейки, озеленяване с висока дървесна растителност между съществуващата сграда на „Юбилейния блок“ (56784.530.2387.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) и новопроектираната сграда в имот 56784.530.1882, както и висока дървесна растителност между отсрещната съществуваща сграда (56784.530.2388.1,2,3,4,5,6) и новопроектираната улица в имот 56784.530.1882. Представителите от Община Пловдив се съгласиха да се включат като страна в гореописания договор.

Оформиха се два варианта на възможно решение на казуса със застрояването имот 56784.530.1882, който се явява междублоково пространство на съществуващите жилищни сгради в имот 56784.530.2389.

Единият вариант е жителите в съществуващите сгради в имот 56784.530.2389 да се съгласят с предложението на Инвеститорът г-н Илиян Филипов и да се подпише съвместно подготвен договор и да преустановят протестните действия. Другият вариант е жителите на блоковете в имот 56784.530.2389 да отхвърлят така оформеното предложение, да продължат протестните действия и да входират жалба до Административен съд гр. Пловдив и сигнал до ДНСК с срещу одобрения през 2005г. и действащ в момента „Проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за част от кв. 37,ПИ1882 в УПИ I- комплексно застрояване по плана на кв. Въстанически –юг, град Пловдив“ с искане за обявяването му за нищожен и спиране на действието му.

С тази цел ще се направи допитване до гражданите за избор на едно от изброените две решения чрез подписка.“

ЗА СРЕЩАТА – ЧЕТЕТЕ ТУК!

Top