Гражданският съвет с ново писмо до общината за стадион „Христо Ботев“

В него се настоява за официално потвърждение, че ще бъде спазен ангажимента за четири трибуни с 18 777 седящи места

Гражданският съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“ входира писмо, с което настоява за официално потвърждение от Община Пловдив, че стадион „Христо Ботев“ ще бъде построен според ангажимента, поет от общината, за изграждането на стадион с четири трибуни и 18 777 седалки.

Ето пълният текст на заявлението, адресирано до зам.-кмета по строителство и инвестиции Пламен Райчев.

                                                                             ЗАЯВЛЕНИЕ

От Граждански съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“, към “СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ ПЛОВДИВ”

Адрес: град Пловдив, бул. „Източен“ № 10

Представлявано от: г-н Радослав Кошински

УВАЖАЕМИ Г-Н РАЙЧЕВ,

Съгласно обсъжданите теми на срещата на 19.04.2021 г., между всички участници в строителния процес, както и предвид големия обществен интерес и необходимостта от прозрачност на обществената поръчка: „Изпълнение  на  строеж,  част  от  Общинската  спортна  инфраструктура  -Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив”, ние от Граждански съвет като представител на целокупната жълто-черната общност, настояваме дa получим вашите писмени отговори на следните въпроси:

  1. Във връзка с направеното ново предложение на арх. Савов, за изграждане на съоръжението с четири завършени трибуни, с места на пълния им капацитет, 18 777 седалки. Служебни и технически помещения, ситуирани под трибуната на сектор «В» / трибуна Изток/, осветление, монтирано на част от проектираната козирка, покритие на поне 1200 места на  сектор «А», всички необходими и достатъчни за получаване на лиценз за Efbet лига, както и за частично въвеждане  в експлоатация и нормално функциониране строително монтажни работи, бихме ли могли, съвместно с всички участници в строителния процес, да пристъпим към създаване на коментирания на срещата документ, удостоверяващ и ангажиращ ги с продължаването и завършването на строителството в тази му цялост.

    Бихме желали, в документа, да бъде записан и срока за завършване на този етап и въвеждането му в експлоатация.

  1. Бихме желали, да получим в обещания срок, съставената от арх. Савов, КСС на предложения от него вариант, за усвояване на осигурената към този момент сума от 25 000 000 лв / с ДДС/. Съгласието на Изпълнителя, бе декларирано на срещата на 19.04.2021 г..
  2. Настояваме да получим окончателен отговор и на задаваните нееднократно въпроси, кога ще са готови становищата, относно съответствието на наличните седалки, към действащите противопожарни, санитарно-хигиенни, строително-технически и международни (изискванията на UEFA за 4-та категория).

Кога ще бъде извършен ремонт на терена на стадион „Христо Ботев“, какви СМР ще включва ремонта, по какъв способ ще бъде възстановено тревното покритие с цел нормалното ползване на терена и стадиона?

Очакваме Вашите писмени отговори, в 7 дневен срок на адрес:

гр Пловдив, ул. Ильо Войвода 4, Адвокатска кантора

email: us@botevplovdiv.org

04 Юни 2021 г.

С уважение: Граждански съвет за обществена подкрепа за дострояването на стадион „Христо Ботев“

Подобни статии

Top