Гражданско образование -възможно ли е?

Политиката на Синдикат „Образование“ – визия за утре

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подготви и ще представи на X конгрес на КТ „Подкрепа“ днес резолюция за българското образование: „Изграждане на образователни макрополитики в системата на образованието в условия на ефективен национален социален диалог“.

Синдикат „Образование“ в колаборация с Конфедерацията на труда „Подкрепа“, като отчита липсата на национална стратегия за българското образование като приоритет и гаранция за устойчивост и просперитет, като съзнава своята роля и отговорност за бъдещето на образователната система и дълга към работещите в нея, счита за наложително да активизира настойчиво и последователно своята политика и енергични действия за постигане на:

– Излизането на синдикатите от ролята на формален партньор, посредник или медиатор в националния образователен диалог; ползване на ефективни политики и механизми за активен и резултатен социален диалог за реформиране на българското образование по европейски и световни стандарти; влизане в ролята на водеща страна в процесите по изграждане на политики; постигане на законова норма на резултатите от макрообразователния диалог;

– Префокусиране на по-високо ниво на социалния диалог за формиране на образователни политики в Република България, като се включат представителните синдикати, българското правителство и съответните браншови работодателски структури. Създаване на предпоставки и възможности за партньорство между професионалното образование и бизнеса;

1 2 3

Подобни статии

Top