Хората от село Труд сигнализираха за ново замърсяване с нитрати (СНИМКИ)

Последният случай е от края на декември. Сдружение с нестпанска цел „Бъдеще за Труд“ изпрати сигнал до компетентните институции

Сдружение с нестпанска цел „Бъдеще за Труд“ алармира за поредното замърсяване на землището на селото. Жалбата е адресирана до Басейнова диркция, РИОСВ – Пловдив, Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Районното управление в село Труд, до кмета на община Марица, до кмета на селото, както и до Районна прокуратура – Пловдив. В него се посочва, че за периода 23-27 декември 2019година са постъпили сигнали от жители относно разливи на тъмна течна субстанция в земеделски земи в землището на село Труд.

На следващия ден при обход на терена от сигналите е заварена цистерна с пазарджишка регистрация, която приключвала разлив, като по потвърждение от свидетели ставало дума за продукт на Централата за производство на електричество от биогаз в землището на село Труд.

„Поради това, че разливите се правят в забранен период за торене и ранните часове в неработни дни, изказваме своето съмнение, че течността която се излива е с неустановен състав и различен от този, за който са представили в пробите на инвеститора. В тази връзка желаем да се вземе проба от състава на разлятата течност в почвите към настоящия момент.

Според отговори на РИОСВ – Пловдив във времето същата представя данни, че съхранява изходните си продукти в съдове извън пределите на община Марица в забраненият за торене период. Това би следвало да бъде лесно проследимо по трафика на курсовете записани на видео наблюдението на община Марица/кметство Труд, на които може да стане ясно, че това не съответства на представената информация на държавните регулативни органи. По случаят тогава бяха извършени проверки, след които получихме отговор от регулаторите, че собственикът носи отговорност, какво внася в земеделските земи. Какво и как е санкциониран собственика/арендатора така и не разбрахме. Факта че това се превръща в рецидив, достатъчно ясно описва капацитета и качеството на контрол от страна на компетентните органи.

Още повече, че село Труд и обработваеми земи в землището попадат в защитена зона НАТУРА 2000, река Пясъчник BG0000444 под особена юрисдикция на ЕС, и ЗОЗ и ЗБР на РБ. Липсващата информация и незадоволителни отговори, оставят у нас съмнение, че лицето не е понесло никаква материална отговорност за делата си. Обръщаме се към всички компетентни органи с ясно искане и то е – свършете си работата без безкрайно прехвърляне на отговорност. Вашето действие или бездействие пряко засяга качеството на живот на хиляди домакинства.“ От Сдружението прилагат и снимки:

Подобни статии

Top