Хората с увреждания ще получават по-висока месечна и целева финансова подкрепа

Ще има и нова индивидуална оценка на потребностите

Квоти за наемане на хора с увреждания, по-висока финансова подкрепа и нова индивидуална оценка на потребностите. Това са част от промените, които предлага социалното министерство в проeктозакона за хората с увреждания, който е публикуван за обществено обсъждане.

Предвижда се още да отпадне закрилата от уволнения на хората с увреждания, защото тя им пречи да си намират работа

Въвеждат се и квоти за наемане на хора с увреждания в предприятията. А работодателите, които не спазват правилата ще бъдат санкционирани.

Ще има и нова индивидуална оценка на потребностите. Тя ще е комплексна и от нея ще зависи от каква помощ се нуждае човекът с увреждания.

Хората с увреждания ще получават месечна и целева финансова подкрепа. Месечната ще е обвързана с линията на бедност и ще е по-висока от сегашните интеграционни добавки.

Източник: БНТ

Подобни статии

Top