Храм „Света Петка“ в Пловдив чества 130 години от освещаването си

По повод храмовия празник и 130 години  от освещаването на църквата „Св.преп.Петка” в град Пловдив днес ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия. Службата започва от 9 часа.

Небесна покровителка на Пловдив от седем века насам е св. Петка Българска. Култът към преподобната светица се разпространил в българските земи след пренасяне на чу­дотворните й мощи в Търно­во.

Някогашната пловдивска катедрална черква, която до османското завладяване на града (1371 г.) се намирала на мястото на сегашната Джумая джамия, била посветена на св. Параскева Епиватска, наричана от българите св. Петка.

След като османските турци унищожили това хрис­тиянско светилище, на пре­подобната бил посветен ма­лък средновековен кръстокуполен храм, който се нами­рал на скалната тераса в под­ножието на Джамбазтепе, къ­дето сега е възрожденската черква „Св. Петка“ – Стара от 1836 г.

Докъм средата на XIX в. единствено в нея се служело на български език.

В първите години след Осво­бождението будните българи, жители на обширната енория на „Св. Петка“, известна още като Новата махала, решили да изградят нов храм, посве­тен на почитаната светица.

Тази идея се осъществяватри години след Съединение­то на България. Със събрани­те средства започва изграж­дането на голям за времето си храм с представителна ар­хитектура.

До днес е запазен възпоменателният надпис, изсечен върху мраморна пло­ча и монтиран високо при се­верния вход на черквата.

1 2 3

Top