Хранят с топъл обяд 250 души в Асеновград

250  души в община Асеновград ще получават топъл обяд и през първите шест месеца на следващата година. Програмата  е за семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски доходи, както и хора на социални помощи.

От началото на програмата през октомври 2016 година за закупуване на хранителни продукти и приготвянето на храната са осигурени 452 хиляди лева.

Обядът се доставя всеки ден, с изключение на почивните и празнични дни. Хората получават първо, второ и хляб.

Храната вече се осигурява целогодишно, а не само през студените зимни месеци.

Желаещите подават заявление-декларация по утвърден образец и след проверка  и социална оценка от Дирекция „Социално подпомагане”, ако отговарят на целевите групи, се включват в резервите. И когато отпадне някой от лицата, които в момента се хранят по някаква причина, тогава се включват лица от резервния списък”, обяснява заместник-кметът по социални дейности в Общината инж. Мария Вълканова.

Подобни статии

Top