„Хроники от една държава на кръстопът“ през погледа на анализатора Светозар Гледачев

България през прехода, който продължава, но не се разбира? Какви неща се случиха…

Няма жив човек, който да не е бил на кръстопът. Един, два пъти, сто пъти. Всеки ден. Всяко решение е кръстопът, който води в  посоки с различни резултати. А ние непрестанно взимаме решения и не знаем къде ще ни отведат.

Искаме на едно място, а те ни водят на друго. Лабиринт от кръстовища, където след всяко грешно решение следват поредица от по- грешни и по-отдалечаващи ни от началната цел. Докато целта се загуби, забравим я или се отчаем. Така се раждат депресиите. Животът е лабиринт от нашите желания, намерения и решения.

И най-често стигаме там където не трябва, където не искаме, за където не сме тръгнали. Много хора смятат, че управляват живота си. Други, че Бог ги направлява, а трети са се примирили с това, да се „влачат по течението“. Същото е и с държавите. Те също са на кръстопът, но хората в тях страдат, защото животът им преминава в обещания за по-щастлив живот зад следващия „завой“, след следващия кръстопът. Така, очаквахме „комунизма“, така очаквахме демокрацията, така  очакваме щастието…

За някои то все не идва, а за други няма и да дойде. България е на кръстопът-географски, това не можем да го променим. Исторически-защото сме в преход от една илюзия към друга. Но сме и в кръстопътя на епохата. През определени десетилетия, следват глобални икономически, социални, демографски и философски промени, след което светът и животът е различен, друг, далече от първоначалната ни цел. Началото на този процес бе сложено с кризата от 2008 година.

Всяка криза е промяна и след нея обществото възлиза на ново по-високо ниво. Спирала на еволюцията. Но всичко това става с болка, мъка, катаклизми, дори войни. За да се роди новото-отмира старото.

Каква беше България през този преход, който продължава, но не се разбира? Какви неща се случиха и как много добре сме ги забравили ще научите от новата книга на Светозар Гледачев – „Хроники от една държава на кръстопът“.

 Представянето й  ще бъде   от 17.30 часа. 

Подобни статии

Top