И АМТИИ в грипна ваканция

Академията е в грипна ваканция от днес

Със заповед на ректора на АМТИИ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак дните от 7 до 11 март 2020 г. се обявяват за неучебни за висшето училище по изкуствата. Нареждането е във връзка с препоръките на министъра на здравеопазването относно високата заболеваемост от грип Б. За администрацията обявените дни ще бъдат работни.

С друга своя заповед ректорът на АМТИИ проф. Шекерджиева-Новак  разпорежда да се отложат за неопределено време пътуванията по програми за мобилност до Италия, Китай и други държави, в които има разпространени случаи на коронавирус. Целта е да се гарантира безопасността, здравето и живота на преподавателите, служителите и студентите на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Заповедта е връчена срещу подпис на деканите на факултетите, на помощник-ректора и на председателя на Студентския съвет, които са задължени да я сведат до знанието на академичния състав, служителите и студентите.

Подобни статии

Top