И Министерство на културата на проверка на тъкачната фабрика в Карлово

Заместник-министър Пламен Славов проведе среща със заместник-кметовете на Община Карлово

Днес, 17 юни 2021 г., в Министерството на културата беше проведена среща между доц. д-р Пламен Славов – зам.-министър на културата и зам.-кметовете на Община Карлово – Антон Минев и Николай Цветков, във връзка с аварийното състояние на Фабриката за вълнени изделия – недвижима културна ценност, дарена от Евлогий Георгиев на община Карлово. Срещата се проведе в присъствието на Александър Трайков – главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ и арх. Весела Цанова – намалник отдел „Недвижимо наследство“ към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“.

По време на срещата бяха обсъдени последващите законосъобразни мерки, които е необходимо спешно да бъдат предприети от страна на Община Карлово, със съдействието на Министерство на културата. Беше очертана обща позиция, като се взеха следните решения:

  • Във връзка с възникналата аварийна ситуация, спешно – до няколко дни, да бъде извършена проверка на място от инспекторите на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата. Да бъде осигурен достъп на специалисти от Община Карлово да направят оглед и подготвят количествено-стойностна  сметка /КСС/ за авариен ремонт и укрепване на покрива и на сградата;
  • Беше уточнено, че когато заповедта на кмета по чл. 73, ал.3 от Закона за културното наследство не е изпълнена в определения срок, то необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност, или на част от нея, се извършват от общината – за недвижими културни ценности с категория „местно значение“. Разходите се извършват от Общината и се търсят за възстановяване от собственика.

Подобни статии

Top