И Общинският кризисен щаб с Медицински съвет

Медицинският съвет ще подпомага щаба в усложняващата се епидемиологична обстановка

Общински медицински съвет, в който са включени ръководителите на всички общински здравни заведения за болнична и доболнична помощ, бе учреден днес в Община Пловдив. Неговата задача е да синхронизира действията на общинските здравни заведения във все по-усложняващата се епидемиологична обстановка. Съветът е под ръководството на директор „Здравеопазване“ в Община Пловдив д-р Калин Калинов.

Новоучреденият съвет ще подпомага дейността на Общинския кризисен щаб и ще работи в пълен синхрон с Медицинския експертен съвет към Областния кризисен щаб.

По искане на д-р Калинов ръководителите на общинските здравни заведения ще подготвят доклади за финансовата и техническа готовност, както и за кадровата обезпеченост за разкриване на COVID сектори в поверените им лечебни структури до края на седмицата. На база на тези доклади, в понеделник съветът ще вземе решение къде и колко да бъдат новоразкритите COVID зони.

„Ако има ДКЦ-та, които нямат възможност да разкрият зони за борба с пандемията, ще подпомагат с екипи колегите си, това е принципът на солидарността. Работим в сътрудничество със синдикатите и няма да нарушим законодателството, всеки ще даде доброволно съгласие за командироването си“, заяви на заседанието Калин Калинов.

Като най-голям проблем присъстващите отличиха липсата на достатъчно кадри. Затова бе прието предложението за създаване на единен регистър на медицинския персонал и доброволците. Неговата цел е да поддържа актуална информация за нуждите от специалисти в отделните болници и ДКЦ-та и да подпомага процеса на командироването на кадри.

Подобни статии

Top