И Окръжният съд започва да гледа дела, присъстващите – с маски или шлемове

съдебна палата

Ще се спазват всички санитарни изисквания на здравните органи

От днес, 14 май 2020 г., със заповед на изпълняващ функцията председател на Окръжен съд – Пловдив Антония Роглева се възстановява разглеждането на дела в открити съдебни заседания при спазване на всички санитарни изисквания на здравните органи. В съдебните зали ще се допускат само участниците в процеса, без публика.

В сградата на  Съдебната палата  ще бъдат допускани лица само с лични предпазни средства – маски или шлемове. На входа ще бъде осигурен дезинфектант за измиване на ръце, както и термометричен контрол. В сградата допълнително ще се почистват и дезинфекцират работните помещения – съдебните зали, съдийски кабинети, канцелариите на съдебните служители, всички общодостъпни пространства, коридори, фоайета, тоалетни.

В деловодствата, както и в малките съдебни зали са осигурени допълнителни защитни прегради. Издадени са указания за строго спазване на хигиенните правила, като се спазва изискването на здравните власти за задължителна дистанция  съгласно актуалните изисквания при влизане в сградата и пред помещенията.

Работното време с граждани и адвокати на всички служби в Окръжен съд – Пловдив, Информационния център, адвокатската стая, офис на ЦКБ и служба „Особени залози“ ще бъде от 9 до 12 часа и следобед от 14 до 17 часа.

Ръководството на Окръжен съд – Пловдив приканва страните и адвокатите да спазват мерките за безопасност и да се възползват максимално от възможността да правят справки дистанционно – по телефон или чрез Единния портал за електронно правосъдие, и да изпращат съдебни книжа по пощата или куриер.

Подобни статии

Top