И теренът, и проектът за нова детска градина в „Тракия“ са в очакване (СНИМКА)

Новата придобивка ще е в карето 126, 132 и 134 блок, съобщи кметът на района Костадин Димитров

В Тракия ще има нова детска градина. Благодарение на Община Пловдив и екипа от администрацията сме одобрени за финсиране от МОН. Вече имаме готов проект и се надявам скоро да решим изцяло проблема с приема на най-малките, похвали се с радост кметът на района Костадин Димитров.

Новата придобивка ще е в карето126, 132 и 134 блок, зад поликлиниката, поясни той.

Припомняме, че Община Пловдив получи финансиране за 7 обекта по националната програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища. Проектните предложения са на обща стойност 14  817 000 млн. лева. Ето и пълния списък на обектите:

Детски градини и ясли:

Изграждане на нова детска градина за 8 групи в жк „Тракия“, стойност на проекта – 2 999 500,00 лв.; Преустройство, пристрояване и надстрояване на ЦДГ „Чучулига“ за обособяване на две нови групи и физкултурен салон – стойност на проекта – 562 300,00 лв.; Изграждане на пристройка към съществуваща Детска ясла № 19 за две нови групи  – стойност на проекта – 598 700,00 лв.; Изграждане на нова детска градина за 4 групи в район „Южен“ – стойност на проекта – 3 000 000,00 лв.; Преустройство и пристрояване на ОДЗ „Буратино“ за нови 3 групи – стойност на проекта – 687 700,00 лв.

Общински училища:

Изграждане на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“ – стойност на проекта – 4 973 300,00 лв.; Ремонтни работи и реконструкция на източен корпус на СУ „Константин Величков“, район „Южен“ – стойност на проекта – 1 995 500,00 лв.;

Държавни училища:

Професионалната гимназия по електротехника и електроника – пристрояване на съществуваща сграда – 2 000 000 лв., проектът е изготвен от екипа на гимназията.

Подобни статии

Top