Имот доотпушва проекта за нов мост по пътя Плодовитово – Асеновград

Правителството се разпореди днес

Министерският съвет прие решение за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост. С този акт ще се осигури реализирането на обект, а именно път „Плодовитово – Асеновград – изграждане на нов мост над река Марица“.

Имотът се намира в село Градина, община Първомай, област Пловдив и е с площ 1,875 дка. Той е в обхвата на дейност на Държавно горско стопанство Първомай към ДП Южноцентрално държавно предприятие – Смолян.

Припомняме, че новият мост над река Марица ще бъде изграден при 6-ти км на път III-667 Плодовитово – Асеновград. Ще бъде с обща дължина 228,55 м и ще е успореден на старото съоръжение. Обектът е важна връзка между гр. Първомай и с. Градина. Прогнозната стойност на проекта е 5 239 477 лева без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ.

Подобни статии

Top