Имоти в Синеморец и Крумовград предлагат на търг от НАП Пловдив

Приходите за хазната от търгове за 2020 г. възлизат на 2 798 895 лв.

Поземлен имот в гр. Крумовград предлагат на търг с тайно наддаване от Националната агенция за приходите Пловдив. Имотът е с площ от 36 931 кв. м. намира се в урбанизирана територията, с начин на трайно ползване – за ремонт и поддържане на транспортни средства. Първоначалната му тръжна цена е 194 336,25 лв. Огледите ще се извършват всеки присъствен ден от 22.03.2021 г. до 02.04.2021 г., от 09.00 ч. до 17.30 ч. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 08.04.2021г. от 10:30 часа в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив, ул. „Скопие” № 106, бл.2.

От Агенцията предлагат също поземлен имот в с. Синеморец с площ  302 кв. м. Имотът е в регулация и е с начин на трайно ползване – за обект комплекс за култура и изкуство. Първоначалната му цена е 29 000 лв. Огледи ще се извършват всеки присъствен ден до 24.03.2021г., от 10.00ч. до 16.00ч., на адрес с. Синеморец, община Царево, област Бургас, местност Бутамя. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 30.03.2021г. от 11.00ч., в сградата на Териториална дирекция Пловдив, ИРМ гр. Стара Загора, ул. „Кенали” №1.

С приходите от провежданите търгове се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им. В ТД на НАП Пловдив за 2020 г. са проведени 967 търга, като събраните суми от продажби са 2 798 895 лв.

От Агенцията предлагат още бутилираща линия за винопроизводство с  първоначална тръжна цена 40 000 лв., цистерна за вода с обем 10 куб. м. с първоначална цена 5000 лв. и девет резервоара депозитни с обем 20 куб. м., неръждаеми, с първоначални цени от 8 500 лв. Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден до 24.03.2021г. от 10.30ч. до 16.00ч., на адрес: гр. Брезово, обл. Пловдивска, ул. „Зелениковско шосе“ №1, след предварителна заявка при публичния изпълнител.

За повече подробности относно тези и други търгове, предлагани от Агенцията и необходимата документация към тях, посетете официалната интернет страница www.nap.bg в обновената рубрика “Продажби“.

Подобни статии

Top