Индивидуална терапия за тежко болни до 5 години в Пловдив

Нов Център за персонализирана иновативна медицина отваря врати под тепетата

Въвеждане на нови технологии в образованието и създаване на изцяло нов подход на персонализирано медицинско обслужване спрямо  тежко болни пациенти е в основата на създаването на бъдещия Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“. Това стана ясно на пресконференция на партньорите по проекта за изграждането му – Медицинския университет в Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН.

Идеята е да се разработват иновативни биопродукти и медикаменти, както и да се тестват лекарства, които да се използват в т.нар. прицелна терапия при онкоболни пациенти, уточниха от трите научни институции.

Проектът е на обща стойност близо 23,5 млн. лв.,

от които близо 20 милиона идват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а 3,5 млн. лв. – от държавата. От тези средства над 8 млн. лв. ще отидат за изграждане на инфраструктура и закупуване на апаратура в Медицинския университет, а други 6,5 млн. лв. – за реновиране на 5 лаборатории в ПУ „Паисий Хилендарски“. Над 1,4 млн. лв. пък ще се насочат към Института по минералогия и кристалография, където ще бъде изградена лаборатория за физико-химичен контрол на лекарства.

„Центърът ще има научноизследователска насоченост. Той ще е голяма научно-изследователска структура, която има за цел въвеждането на нови технологии в образованието“, заяви по време на стартовата пресконференция ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Стефан Костянев. Той изрази надежда изграждането новото научно звено да открие нови възможности за бизнеса, който да инвестира в наука и да се осигури индивидуална терапия и лечение за всеки пациент.

„Центърът се оформя като уникално научно-изследователско звено на европейско равнище. За нас парите, които получаваме, ще помогнат много, за да се реконструира съществуващата сграда на ул. „Костаки Пеев“, където се намират петте лаборатории, подлежащи на реновиране“, посочи ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. Запрян Козлуджов. Всички те са насочени към биополимерите, биосензорите и биаомолекулярните имуномаркери, допълни той.

Според проф. Козлуджов целта на новото научно звено е то да се самоиздържа и самоусъвършенства, а научните му постижения да бъдат популяризирани и признати в Европа и по света. Освен това разработените иновативни методологии ще бъдат защитени като полезни модели или патенти.

Изграждат модерни лаборатории на световно ниво

В ПУ например ще заработи  лаборатория за изграждане на изкуствен гастроентерален тракт.  Тя ще бъде първа по рода си в страната, ще разполага с иновативна апаратура и в нея много бързо ще се изследват различни лекарства в инвитро условия, съобщи проф. д-р Илия Илиев от пловдивската Алма матер. В друга лаборатория пък ще се създават и произвеждат биологично активни вещества, а в трета – биополимери и биосензори, насочени към получаване на нови материали.

На практика по проекта ще бъдат изградени общо 8 лаборатории и 2 научно-изследователски системи със съвременно научно оборудване, които ще работят в различни области: медицина, молекулярна биология, генетика, онкология, геномна медицина, фармация, биохимия, химия, биотехнологии и др. Ще се реализират и 12 иновационни научно-изследователски програми, в които ще бъдат включени 10 водещи изследователи от Евросъюза, 25 докторанта и 8 млади учени от нашата страна.

Продължителността на проекта е 5 години

и на практика той вече е стартирал през март, тази година. Очаква се дейностите, заложени в него, да бъдат финансирани от ЕС до 2023 година.

Подобни статии

Top