Информационен ден в Изследователския център към БАН в Пловдив

Информационният ден е по проект за интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии

Информационен ден по проект №BG05M20P301-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” ще се проведе от 10,00 часа днес.

Събитието, на което ще присъства заместник-кметът Стефан Стоянов, ще бъде в конферентната зала на Централна лаборатория по приложна физика на БАН, на бул. Санкт Петербург 61.

Проектът е  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Припомняме, че Изследователският център по мехатроника и нанотехнологии бе открит миналата година. Той се състои от Чиста стая клас 100 000 с два комплекса – Технологичен и Изследователски. Те са снабдени с модерно оборудване и иновативни продукти за трансфер в машиностроенето, металообработването, енергетиката, медицината и стоматологията.

Работата на центъра е насочен към създаване на нови материали за модификация на повърхности. Изделията са приложими в много области на индустрията, сред които машиностроене, самолетостроене и автомобилостроене. Създадените покрития намират приложение и в медицината, ортопедията и покриване на стентове.

Негови клиенти са над 30 български и международни компании.

Подобни статии

Top