Информационна среща за безплатна подмяна на печките в „Южен“

Продължават срещите по проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух

Община Пловдив кани гражданите на Район „Южен“  днес – 12 май, от 11.00 часа пред сградата на кметството на информационна среща за безплатна подмяна на печките на дърва и въглища с по-екологично отопление.

Община Пловдив продължава серията от изнесени информационни срещи по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“.

По време на срещата ще бъдат представени възможностите, които дава проектът на гражданите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с по-екологични и специалисти ще отговарят на въпроси на граждани.

Вижте графикът и на останалите срещи, които ще се проведат днес и утре:

Проект № BG16M10P002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 13 862 232,11 лева, от които 11 782 897,30 лева от Кохезионния фонд и 2 079334,81 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици  от битовото отопление.

Подобни статии

Top