Иновативно приложение дава пълен достъп на адвокатите до съдебните дела в Пловдивския районен съд

Приложението ще може да се ползва само в рамките на Съдебната палата

Иновативен софтуер ще улеснява от днес работата на адвокати и страни по съдебни дела в Пловдивския районен съд. Приложението бе представено пред  председателя на Адвокатската колегия в Пловдив Доротея Будакова и Албена Пискова от Висшия адвокатски съвет от председателя на Районен съд – Пловдив Иван Калибацев. То се въвежда за първи път у нас именно в Пловдив.

Пред DCNEWS Калибацев обясни, че приложението е поръчано от ръководството на съда и е изработено от програмисти специално за целите на съдебната система. То ще бъде предложено и при интерес предоставено и на други съдилища у нас.

„Идеята е адвокатите, вместо да се запознават с необходимата им информация и документация по съдебните дела в деловодството, да имат отдалечен достъп чрез таблети по електронен път“, поясни Иван Калибацев. По думите му всеки един документ, който постъпва по делата, се дигитализира почти веднага и ще бъде достъпен за страните, които се интересуват. Това ще може да става след заявка от адвокатите в деловодството. Оттам те ще получават специален код, с който ще имат достъп за определено време до съответното съдебно дело, като в електронната папка ще се съдържат всички документи, постъпили и обработени до момента. Чрез таблетите юристите ще могат да се запознаят с необходимата им информация в коридора, в адвокатската стая или дори в съдебната зала (включително при разглеждане на мерки за неотклонение).

За целта на различни места в Съдебната палата ще бъдат разположени банки с таблети. За да не се стига до кражби, в коридорите таблетите ще се поставят в близост до камерите за видеонаблюдение. Приложението може да се ползва единствено в рамките на Съдебната палата, обясни административният ръководител на Районния съд.

Според Албена Пискова от Висшия адвокатски съвет, която е в комисията за електронно правосъдие и единен адвокатски регистър, приложението е изключително удобно и дава възможност за достъп до много повече информация, отколкото Единният портал за електронно правосъдие и единната система за съдилищата. По думите й софтуерът е улеснение за адвокатите, тъй като по този начин те ще имат пасивен достъп до делата, по които не са пълномощници.

„Подобна възможност досега не се предоставя от Единния портал за електронно правосъдие. Така юристите ще могат да се възползват от този пасивен достъп и най-вече от правата си, които им дава Законът за адвокатурата, а именно, че имат неограничен достъп да се запознават с всички дела, включително и по такива, по които не са процесуални представители“, обясни адвокат Пискова. Освен това според нея в Единния портал не се копира на сто процента електронното досие по всяко дело, а новото прлиожение в Пловдивския районен съд дава възможност за достъп до всеки един документ, постъпил по съответното дело.

„Новата система ще облекчи работата на адвоката, а и на нашите клиенти като страни, тъй като те също ще имат пряк достъп до делата си, без да се натрупваме в деловодствата и да изчакваме. Тук справките ще бъдат много по-бързи по текущите дела. Искам да изразя задоволството си, както и това на колегите от Адвокатската колегия в Пловдив от този продукт, който много приятно ни изненада днес“, подчерта председателят на пловдивската адвокатска колегия Доротея Будакова.

Подобни статии

Top