Инспекцията по труда провери казус с украинци, наети за работа в Ръжево Конаре

Установено е, че са наети законосъобразно, получавали са еднакво възнаграждение с българите, плащано им е за работа в събота

Инспекция по труда в Пловдив се е самосезирала по публикации в социалните мрежи украинци, наети за работа в оранжерии в землището на село Ръжево Конаре, според които работодателят едностранно е променил условията по трудовите им договори. При проверката на работни им места са заварени да полагат труд 10 украински граждани от общо 17 работници. Прегледани са трудовите досиета на всички наети от работодателя от месец април до момента на проверката.

Установено е, че всички украински граждани са наети законосъобразно. Договорените с тях възнаграждения са в размер на 620 лева и са еднакви с възнагражденията на българските граждани, изпълняващи същата работа. За полаган в събота труд им е заплащано възнаграждение срещу касов ордер, посочват от Инспекцията в Пловдив.

Договорите на 28 от украинските граждани са прекратени по взаимно съгласие със заповеди, връчени срещу подпис. Трима от напусналите чуждестранни работници са се върнали на работа.

За установените при проверката нарушения са предприети мерки за тяхното отстраняване.

Подобни статии

Top