Инж. Александър Държиков: Стремя се Общинският съвет да не допуска незаконосъобразни решения

Инж. Александър Държиков е роден на 17 април 1958 г. Той е магистър инженер по транспорта със специаност Технология и управление на транспорта. Завършил е Русенския университет „Ангел Кънчев“. Инж. Държиков е бил началник на Регионалната автомобилна школа в Пловдив, а по-късно и на Наборната автомобилна школа под тепетата. В продължение на 12 години е бил началник сектор в областната дирекция на ИА „Автомобилна администрация“. В продължение на един мандат е зам.-кмет по транспорта в община Пловдив. Впоследствие отново се връща в ДАИ, а през май 2017 г. се връща в общината отново като зам.-кмет, но този път по културата. Под неговото ръководство преминават всички събития от Европейската столица на културата под тепетата. След местните избори миналата година, той бе избран единодушно на 11 ноември за председател на Общинския съвет, по време на първото, учредително заседание на местния парламент в зала „Съединение“. 

– Г-н Държиков, измина почти година от избора ви за председател на общинския съвет в Пловдив. Вашата равносметка…

– Този период всъщност е 10 месеца, от които 7 бяха в условията на COVID-19. Не помня в други минали мандати досега да се е получавало такова нещо, да започва един мандат в някакви по-екстремни условия. Основното, във връзка с тази пандемия, която ни връхлетя, е приемането на непопулярни мерки и от страна на общинската администрация, и на Общинския съвет. За себе си мога да направя равносметка, че успяхме адекватно да реагираме на предизвикателствата, които бяха породени от пандемията и като Общински съвет смятам, че не сме допуснали някакви организационни слабости в работата си. Имаше доста непопулярни мерки, предизвикани както от самата организационна работа (тук ненапразно включвам и мястото на провеждане на общинските сесии) много адекватно мисля, че реагирахме на това, което се искаше от нас. Дори се опитахме като вариант да включим и една такава непопулярна мярка за провеждане на общински сесии на трибуната на Гребната база. Отидохме, разгледахме, това също беше възможно, макар и малко по-екзотично, но в крайна сметка Домът на културата свърши много добра работа. Аз благодаря на Председателския съвет, че единодушно подкрепиха всичко като организация и това не можа да повлияе в отрицателен аспект на работата на Общинския съвет и връзката му с администрацията.

– Има ли вероятност пак да се върнете да работите в Дома на културата?

– Ние сме готови да отвърнем на предизвикателствата и сега с голямо притеснение следя последните резултати. Виждаме, че тези дни достигаме бройката на близо 300 случаи на заразени дневно. Съответно на мерките, които вземе правителството и Националният оперативен щаб, ние ще отговорим. Важното е, че ние вече сме проиграли тези действия и нямаме проблем да реагираме адекватно. Освен това Законът за местното самоуправление и местната администрация допуска да се правят и дистанционни сесии, като постоянните комисии също могат да работят онлайн. Ние реагирахме и сме в готовност вече да провеждаме и комисиите на Общинския съвет, и сесиите дистанционно. Макар че, общинските съветници, в това число и аз, сме против провеждането на онлайн сесии, това трябва да стане в краен случай, защото мисля, че по този начин няма да сме достатъчно ефективни, когато провеждаме дебатите по някои точки. Така че, това трябва да е в краен случай.

Домът на културата се оказа много добро място и като организация, без да се налага да забраняваме и решаваме да не се допускат журналисти до заседанията. А това, което зависеше от нас като противоепидемични мерки – тук вече се включиха и от ОП „Дезинфекционна станция“, които много добре работиха, също така и съветниците, и журналистите бяха дисциплинирани и си спазваха всички изисквания. А дали ще се върнем в Дома на културата? Да, зависи от условията, може и да се върнем там, но на този етап, със спазване на всички лични предпазни средства, ние ще провеждаме сесиите тук в сградата на Общинския съвет, тъй като системата дава възможност за много по-ефективна работа на самия местен парламент и като дисциплина, като ред за вземане на думата, като изказвания, като реплики, отговор на реплики и т.н. Защото в Дома на културата, когато някой иска да вземе думата с вдигане на ръка, няма как да определим дали иска да прави реплика, дуплика или лично изказване. Но смятам, че не допуснахме и там някакви по-екстремни ситуации.

– Малко статистика за работата на общинския съвет – колко решения са приели досега съветниците, колко от тях са върнати, колко са отхвърлили и т.н.?

– Макар и на пръв поглед да прави впечатление, че е по-малък обемът на работата, когато се погледне статистиката се вижда друго. За тези 10 месеца сме провели 19 заседания на Общинския съвет, заедно с първото, учредително заседание в зала „Съединение“. Приети са 302 решения, което прави средно около 15-20 точки в дневния ред, което е нормално за по две заседания в месеца. Този ритъм на работа няма смисъл да се нарушава, защото иначе бихме били претрупани. Имаме комисии, които провеждат заседания преди всяка сесия – 11 постоянни комисии (иначе техният брой достига над 200 заседания, защото имаме и временни комисии, които работят и решават въпроси, които са  извън предложенията). Така че Общинският съвет, през тази близо година, която ще направи след близо два месеца, работи нормално, в един нормален ритъм. И като комисии, които са най-дейни и натоварени – това са правна и бюджетна комисия, общинска собственост и стопанска дейност и устройство на територията. Работим нормално натоварено и отговаряме на всички предложения, които се внасят от администрацията и съветниците.

– Кои са най-активните съветници и най-пасивните?

– Аз не искам да се ангажирам и да давам оценка на колегите и да споменавам имена. Не за  друго, но аз всъщност съм един организатор, аз също съм общински съветник, или ако позволите да използвам клишето „Пръв сред равни“. Моята задача всъщност е, аз да направя работата на Общинския съвет прозрачна, достъпна за гражданите, а те, въз основа на тази прозрачност, да преценят активността на избрани представители от местния парламент и да си направят сметка за следващите избори дали тези техни представители са защитавали техните права и искания. Те ще дадат най-добра оценка. Виждам, че има една група съветници, които са по-активни, затова има председатели на групи, които могат да вземат повече думата, което им се позволява и в правилника. Може би има десетина общински съветници, които са по-активни, но те всъщност прокарват вижданията и политиките на своите политически групи като техни говорители.

– Кое е решението, взето от местния парламент, за което гласувахте с най-голяма убеденост и сте доволен, че е взето?

– Абсолютно всички решения, които бяха насочени към облекчаване на гражданите и бизнеса, вследствие на пандемията, съм взел с най-голяма убеденост, без никакви колебания. Това са десетки решения, свързани с намаляване на данъци, увеличаване на срока на плащане, използване на преференциални карти на учениците, тротоарното право… Т.е. всички, свързани с намаляване на щетите, свързани с COVID-19.

1 2 3

Подобни статии

Top