Искат отмяна на правителствено решение за кариера в Катуница

Председателят на Общински съвет – Садово Атанас Телчаров настоява пред премиера Борисов за отмяна на Решението на МС за добив на инертни материали в Катуница.

Днес Председателят на Общински съвет – Садово Атанас Телчаров изпрати писмо, с което от името на гражданите на с. Катуница и живеещите в района поиска от Премиера Бойко Борисов и Министерски съвет да отменят свое Решение №85/09.02.2018.

В писмото Телчаров припомня категоричния резултат от провелия се преди малко повече от месец местен референдум, в който гласуваха близо 50% от избирателите, а 98% от гласувалите изразиха волята си против разкриването на концесионна площ за добив на инертни материали.

Темата е изключително чувствителна за жителите на с. Катуница, защото през годините от добив на инертни материали са унищожени близо 2000 дка земеделски земи на селото. В следствие на това се наблюдава спадане на подпочвените води, които са основен източник за напояване на земеделските култури в района.

„В началото на 90-те години след обществен натиск и блокиране движението на машините на държавната фирма „Кариери“ АД, бе преустановена дейността й в района. Притеснително е, че след като държавата тогава вижда основания в исканията гражданите, в днешно време продължават да се дават разрешения за разкриване на концесии. Към настоящия момент в ареала от с. Катуница до гр. Асеновград има действащи 4 кариери и е недопустимо разкриването на нови“ , категоричен е  Телчаров.

1 2

Подобни статии

Top