Исторически музей – Асеновград кандидатства пред Европа с проект за реновиране

Могат да бъдат отпуснати между 150 000 и 400 000 евро

Исторически музей – Асеновград кандидатства с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Съгласието си за това дадоха общинските съветници на града по време на извънредно заседание, като предложението бе отправено от администрацията на общината.

Целта на проектното предложение е да подобри условията за опазване, управление, представяне на културни ценности и достъп до културно наследство. Размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), за която може да се кандидатства, е от 150 000 до 400 000 евро.

Планираните дейности в рамките на проекта включват обновяване и ревитализиране на пространствата, интериора и елементи от екстериора. Освен това ще бъдат създадени оптимални условия за опазване, съхранение и популяризиране на движимите културни ценности. Ще бъдат оборудвани фондохранилищата, ще се реставрират и/или ремонтират експозиционните пространства в музея. И още: ще бъде закупена техника, софтуер и др. за нуждите на Историческия музей.

Подобни статии

Top