Историческият музей в Асеновград с проект за осигуряване на достъпна и здравословна среда - DC news

Историческият музей в Асеновград с проект за осигуряване на достъпна и здравословна среда

Музеят е предложил два проекта, като всички са били одобрени, но финансирането е стигнало само за единия.

Исторически музей – Асеновград подписа договор с Министерството на културата (МК) за финансиране по обявена конкурсна сесия на тема „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“.

Целта е разпределяне на държавната субсидия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства – декември 2020 г.

Одобреният и финансиран проект е на тема „Осигуряване на достъпна и здравословна среда в постоянната експозиция на Исторически музей – Асеновград, разположена в три отделни сгради.”

Директорът на музейната институция Иван Дуков обяви, че работата по реализирането му ще започне още през този месец, за да бъде финализиран до средата на 2021 г.

В тази конкурсна сесия музеят участва с два проекта. И двете проектни предложения са класирани, но само едно от тях е получило финансиране по обявената конкурсна сесия поради изчерпване на финансовия ресурс на МК.

Подобни статии

Top