Иво Прокопиев с обвинение за пране на пари

Обвинението е по повод разследване за престъпление по служба на служители от МИЕТ

Председателят на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари, съобщиха от пресцентъра на Главна прокуратура.

Обвинението е във връзка с разследване на Софийска градска прокуратура за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма  за изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново.

В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне.

На 23.04.2018 г. е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ, заедно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК /пране на пари/. То засяга продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД  Каолин  98“ АД,  на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“.

Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани достатъчно доказателства, за подвеждане под наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД.

Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков.

Прокопиев, Ненов и Ненков са с наложени мерки за неотклонение „Подписка“.

Снимка: capital.bg

Подобни статии

Top