Избират отбор от малки огнеборци за национално състезание

19–то Областно ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” ще се проведе в Пловдив днес.

Състезанието ще бъде в Центъра за обучение за защита при бедствия, като в него вземат участие 11 отбора.

Надпреварата ще се проведе в два етапа. Началният час за първият етап е 09:30 часа, а практическата част ще започне в 10:00 часа.

Първият етап включва проверка на теоретичните знания на учениците чрез решаване на тест.

Във втория етап отборите участват в състезателни игри в четири учебни центъра: „Защита при бедствия”; „Защита при промишлени аварии”; „ Пожарна безопасност” „Оказване на първа помощ”, в които участниците ще демонстрират практически умения, сръчност, съобразителност и бързина.

В практическите етапи отборите изпълняват задачите за време, което се натрупва до последното изпитание. Децата трябва да покажат уменията си при поставяне на противогаз, както и правилни действия за защита при бедствия и промишлени аварии, оказване на първа помощ по зададена ситуация и работа с кофпомпа. Тези им действия ще са оценявани от жури, включващо представители на РДПБЗН и на Областния съвет на БЧК-Пловдив.

Победителите ще представят област Пловдив на Националното състезание, което ще се проведе през месец юни 2018 г. в Стара Загора.

Подобни статии

Top