Изчистиха незаконното сметище с опасни отпадъци в Пловдив - DC news

Изчистиха незаконното сметище с опасни отпадъци в Пловдив

Сигнал за незаконното сметище, което е близо декар, е бил подаден в район „Северен“ през декември.

Община Пловдив предприе спешни действия за разчистване на незаконно сметище в частен терен в близост до Пазарджишко шосе. Зам.-кметът Анести Тимчев, директорът на Дирекция „Екология“ Вяра Колева и екоспециалисти от район „Северен“ извършиха оглед, при който бяха установени огромно количество строителни отпадъци и кашони с луминесцентни лампи, които съдържат живак.

Сигнал за незаконното сметище, което е близо декар, е бил подаден в район „Северен“ през декември.При направена тогава  проверка еколозите от района констатират нерегламентирано изхвърлени строителни и битови отпадъци, неравномерно разпределени във вътрешността на имота на площ от близо 1 декар, а общата площ на имота е 69 дка. От Пловдивския общински инспекторат е изготвена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места.

По тревожна е констатацията, която е установена при вчерашната проверка, извършена съвместно със заместник-кмет инж. Анести Тимчев. Открити са кашони с луминесцентни лампи, с изтекъл срок на годност. Според експертите в тях се съдържа живак и въпреки, че не е нарушена целостта им, те представляват опасност за здравето на хората. Затова от ПОИ е изпратено писмо до III-то РП6 на МВР, в което се настоява за проверка и разследване кой и как е изхвърлил опасните лампи на незаконното сметище.

„В лампите се съдържа и живак, който е трудно летлив, но въпреки всичко, попадайки в почвата, той се движи и може много бързо да се отдалечи от източника си. Има вероятност да попадне в човешкия организъм, може да попадне и в дихателната система, което е опасно за човешкото здраве“, коментира инж. Вяра Колева от дирекция „Екология и управление на отпадъците“.

„Още вчера се свързах с представител на фирма,  собственик на имота, за да бъдат предприети незабавни действия по извозване на опасните отпадъци и пълно почистване на терена, както и създаване на условия за недопускане на повторно замърсяване“, коментира Анести Тимчев.

Изготвен е констативен протокол и от последващата съвместна проверка. Предстои връчване на предписание от район „Северен“ за незабавно събиране и предаване на луминесцентните лампи на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО.

След изтичане на срока по предписанието, Пловдивският общински инспекторат ще изготви повторна покана за връчване на акт за установяване на административно нарушение по чл. 93, ал. 2, т. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив. За битови и строителни отпадъци глобата е от 1400 до 4 000 лв. Определената санкция при изхвърляне на опасни отпадъци на неразрешени за това места е в размер от 10 000 до 50 000 лв. за юридическо лице.

Във връзка с това припомняме, че Община Пловдив организира разделното събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, включително луминесцентни лампи. На сайта, в категория ОКОЛНА СРЕДА / ОТПАДЪЦИ може да намерите информация, както за влиянието върху околната среда на необработените отпадъци от излезлите от употреба електрически уреди и електронна техника при тяхното безразборно изхвърляне, така и за изградената система за събиране от граждани.

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив приканва към разумно пазаруване, правилно съхраняване и използване на стоките, съдържащи опасни вещества, и освобождаване от отпадъците с грижата на добрия стопанин.

Подобни статии

Top