Изграждат инсталация за производство на кислород в МБАЛ – Асеновград

Така ще се осигури кислород за повече нуждаещи се от това пациенти

Кметът на община Асеновград доктор Христо Грудев подписа споразумение за партньорство с Министерството на здравеопазването (МЗ) за подготовка и изпълнение на проект по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, Приоритетна ос 9 – „Подкрепа на здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014 г. – 2020 г.). Чрез реализацията на проекта МБАЛ – Асеновград ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 359 820,79 лева за изграждане на инсталация за производство на кислород, с капацитет на захранване – 30 болнични легла. Така, при пълна заетост на болничните места, над половината от леглата с изграден достъп до кислород ще разполагат с такъв, произведен от собствена инсталация.

Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта, са: проектиране, изграждане на сграда за нуждите на новата система и доставка и монтаж на генераторната система.

Производството на собствен кислород с медицинско приложение е световна практики в големите болници. Той е жизненоважен фактор в условията на пандемии и извънредни ситуации, при които консумацията и нуждата от кислород се увеличава многократно. А това води до бързо изчерпване на наличните количества и до възникване на необходимост от спешни, ежедневни външни доставки, които не винаги могат да бъдат редовни. Съвкупността от посочените фактори може да бъде допусне риск за живота и здравето на пациентите.

С изграждането на самостоятелна инсталация за производство на кислород, ползван за медицински цели, МБАЛ – Асеновград ще осигури възможността за навременна медицинска помощ.

Подобни статии

Top