Изграждат канализация за 1 милион в Първенец

Септичните ями

в кв. „Терасите“ в Първенец ще изчезнат, след като там бъде изградена канализация. Осигурена е безвъзмездна държавна помощ от 1 138 000 лева, съобщиха от „Община Родопи’.

Това решение бе взето днес на заседание на Управителния съвет на ПУДООС. Безвъзмездна държавна финансова помощ в размер на 1 138 000 лева ще бъде отпусната за реализация на проект: „Канализация на село Първенец, община Родопи“, подобект: „Канализация кв. „Терасите“ – II-ри етап“.

Целта на проекта е

изграждане на цялата второстепенна канализационна мрежа, дъждоприемни оттоци, шахти и сградни канализационни отклонения. Ще се премахнат и големия брой замърсители от ями, тъй като на територията на квартала почвата е скална и непопивна, което от своя страна води до течове на отпадни води от съседни имоти.

Завършването на канализацията е от огромното значение и нужда за населеното място и конкретно за квартал „Терасите“, поради множеството проблеми, включително и в социален аспект, както и постоянни наводнения.

„Проектът включва доизграждане на Колектор I и изграждане на второстепенна канализационна мрежа на квартала. С реализацията му, ще се реши изцяло проблемът с отпадъчните води на цялата източна част на село Първенец, като ще се намалят и пасивите по инфраструктурата посредством отводняване на прилежащата територия“, коментира кметът на Родопи – Пламен Спасов и изрази готовност да бъде стартирана процедурата за подписване на договор.

Подобни статии

Top