Изграждат компостираща инсталация за биоразградими отпадъци край Кричим

Целта е да се намали количеството депонирани отпадъци в общините Кричим и Перущица

Изграждат компостираща инсталация за биоразградими отпадъци край Кричим, съобщиха от общинската администрация. Проектно предложение за осигуряване на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за проектиране и изграждане на инсталацията е подадено в управляващия орган на програмата.

Инсталацията ще служи за преработка на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица. Проектното предложение включва осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Водеща при подготовката и реализирането на проекта е община Кричим, предвид натрупания опит при реализацията на проекти, финансирани от ОП „Околна среда”, както и други оперативни програми. На нейна територия ще бъде изградена и инсталацията, на специално отредена за целта площадка. Тя ще обслужва и двете общини.

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс чрез изграждане на компостираща инсталация. Изпълнението ще подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г.

Проектното предложение е в процес на оценка от управляващият орган на  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Подобни статии

Top