Изграждат модерни WC в Асеновград

От десетилетие Асеновград е без достъпни обществени тоалетни

Центърът на Асеновград ще се сдобие  с  обществени тоалетни. Те ще бъдат изградени на две точки на терен от близо 40 квадратни метра всяка.

Едната ще е разположена  в зелената зона зад сградата на Туристическия информационен център, а другото WC ще се намира  в района на бившето Лятно кино в градския парк.

В  тези части на Асеновград е имало обществени санитарни възли, но заради крайно лошото си състояние са били премахнати преди десетилетие.

От тогава Асеновград е без достъпни обществени тоалетни. В градския парк има поставени химически , но те не са достатъчно функционални.

Затова от  години асеновградчани настояват пред градската управа за изграждане на обществени нужници в централната  част на града.

От Общината са предвидили монирането на автоматични самопочистващи се тоалетни,

които са подходящи за инсталация в градска среда. На пазара вече се предлагат различни по вид и дизайн общесвени санитарни възли, с възможност за избор на броя и типа на помещенията, включително и високотехнологични WC-модули.

Терените ще се отдават под наем, като кандидатите трябва да представят идеен инвестиционен проект и да се ангажират с неговата реализация.

Градските обществени тоалетни ще се стопанисват от тях, а след изтичане на срока на договора санитарните модули ще останат собственост на Общината.

На заседанието в края на този месеца  Общинският съвет на Асеновград трябва да утвърди конкурсните условия и да определи наемна цена и срок на договора.

Подобни статии

Top