Изграждат нови места за паркиране в „Северен“ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Предвидено е да се изградят 21 на брой места за паркиране, като 3 от тях ще бъдат за хора в неравностойно положение

Ремонтни дейности по изграждане на паркинг по Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив стартираха днес в район „Северен”. Първата копка направиха кметът на района инж.Ральо Ралев и заместниците му Лариса Кътова и д-р Красимиров.

Паркингът се намира в междублоковото пространство на бул.”България”№41-43.  Предвидено е да се изградят 21 на брой места за паркиране, като 3 от тях ще бъдат за хора в неравностойно положение. Площта на паркинга е 800 кв.м.

Ремонтните дейности ще включват фрезоване на старата асфалтова настилка, демонтиране на съществуващите пътни ивици, полагане на основа от трошен камък, полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина на пласт 4 см, и върху него полагане на плътен асфалтобетон с дебелина на пласт 4 см.

Освен асфалтирането ще бъдат подменени уличните и градински бордюри, както и ще бъдат оформени вазите около съществуващите дървета.

След приключване на ремонтните дейности ще бъде положена хоризонтална маркировка и ще бъдат монтирани антипаркинг скоби. Общата стойност на инвестицията възлиза на 45 000 лв.

Подобни статии

Top