Изграждат център за интегрирани социални и здравни услуги в "Столипиново“ - DC news

Изграждат център за интегрирани социални и здравни услуги в „Столипиново“

Ще се предоставят на едно място административни, социални, здравни и образователни услуги.

В 11:00 ч. на ул. „Калина“ 61 ще бъде направена първа копка по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“.

В изградената нова административна сграда ще се предоставят на едно място административни, социални, здравни и образователни услуги.

Центърът е проектиран със зали за обучение и компютърни занимания, здравен кабинет, работни кабинети, стаи за консултиране, зона за хранене, комуникационни площи, санитарни помещения.

Чрез създаването на центъра се цели въвеждане на иновативна концепция, предлагаща консултации по социални, образователни и здравни въпроси, както и профилактични прегледи, топла храна за определени целеви групи, дейности за свободното време на родители и деца от необезпечен социално-икономически контекст.

Проектът се финансира по Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“,  чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2014-2021г.

 Обща стойност на проекта е 2 310 451.09 лв. със срок на изпълнение 24 месеца  /11.04.2022 г. – 30.04.2024 г./

 Партньори на община Пловдив при изпълнение на проекта са Фондация за регионално развитие Рома – Пловдив и Норсенсус Медиафорум – Норвегия

 

 

Подобни статии

Top