Изграждат Център за временно настаняване в Пловдив

С първа копка започва строителството на втория обект по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“.

Това ще се случи в 10:30 часа днес (14.06.2018) на ул. “Мортагон” № 4.

Общата стойност на проекта е 2 120 718.42 лева, от които:

  • 2 017 900.32 лева – Безвъзмездна финансова помощ (1 715 215.27 лева – съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР; 302 685.05 лева – национално съфинансиране);

  • 102 818.10 лева – Собствен принос на община Пловдив.

Крайният срок за реализация на проекта е до 24.09.2019 г.

Основната цел на този проект е да допринесе за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура в община Пловдив.

С това ще се създадат предпоставки за предоставяне на ефективни социални услуги в общността и последващо намаляване на съществуващите форми на социално изключване.

и изградените обекти ще дадат повече и подобрени възможности (капацитет) за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране на различни целеви групи.

Целевите групи на проекта включват жени, жертви на домашно насилие и техните деца; бездомни; деца на улицата; социално слаби лица и безработни; деца от социално слаби семейства; лица с физически увреждания и лица от ромски произход, попадащи в обхвата на предходните категории целеви групи.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Подобни статии

Top