Изграждат втора клетка на депото за отпадъци в Асеновград

Втора клетка

ще събира битовите отпадъци на общините Асеновград, Садово, Първомай, Куклен  и Лъки. Тя ще бъде изградена на територията на регионалното депо в местността „Капсида“ край Асеновград и ще заема площ от малко над 30 декара.

Капацитетът и ще е 627 хиляди кубика, които трябва да се запълнят за срок от 18 години. Това е втори етап от строителството на депото, за който ще бъдат осигурени 4, 8 милиона лева.

Финансирането, което е нужно за изграждане на новата клетка, ще бъде осигурено от събраните отчисления при депонирането на отпадъците, обясни кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов.

Настоящата клетка

функционира от 2013-та година и почти е запълнила капацитета си. Тя е проектирана с обем от 150 хиляди кубика, като в момента има място едва за 24 хиляди кубика.

Паралелно с клетката за неопасни битови отпадъци ще се строи и второ звено за инертни материали. По проект то ще заема площ от 9 декара, а количеството строителни отпадъци, които ще се депонират там е 42 хиляди кубика.

Заетият капацитет на действащата в момента клетка е в размер на 8 400 кубика, от общо предвидените 41 000 кубика.

До края на строителството на Регионалното депо за твърди битови отпадъци трябва да бъдат построени общо шест клетки с общ обем от 2,6 милиона кубически метра. Проектът предвижда те да се запълнят за срок до 70 години.

Подобни статии

Top